خواندنی ها

اهمیت نیازهای تغذیه ای

برای اینکه بیماری­های مربوط به غذا کاهش پیدا کند و بدن سالم­تری داشته باشیم، به مواد غذایی خاصی نیاز داریم. به هر کدام از این مواد مغذی، نیازمندی تغذیه می‌گویند. هرکدام از این نیازمندی­های تغذیه علاوه براینکه عملکرد متفاوتی در بدن ایجاد می‌کنند ممکن هست که بدن هر فرد به حجم کمتر یا بیشتری از این مواد نیاز داشته باشد. برای مثال، حجم پروتئین به اندازه چند گرم برای کفایت می‌کند، اما ویتامین c بدن بر اساس میلی گرم تعیین میشود و ویتامین ب ۱۲ هم در حد میکروگرم.

 نیازهای تغذیه­‌ای وابسته به گروه سنی، جنسیت، سطح فعالیت فیزیکی و میزان سلامت فرد بستگی دارد. علاوه بر این، بعضی از افراد نسبت به سایرین مواد مغذی کمتری جذب می‌کنند، بطور مثال  ممکن است یک نفر ویتامین ب ۱۲ کمتری از فرد دیگر جذب کند و به همین خاطر بیشتر از سایرین بایستی موادی که ویتامین ب 12 دارد مصرف داشته باشد.

 

اینستاگرام آکوارویال